Tháng Mười Một 30, 2023

Năm 1861 cụ Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa lập nên chiến công “đốt cháy tàu chiến mang tên Hy vọng của Pháp”. Hãy cho biết chiến công này diễn ra ở đâu? Đáp: Sông Nhật Tảo – Bến Lức – Long An

Năm 1861 cụ Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa lập nên chiến công “đốt cháy tàu chiến mang tên Hy vọng của Pháp”. Hãy cho biết chiến công này diễn ra ở đâu?

Đáp: Sông Nhật Tảo – Bến Lức – Long An