Tháng Ba 31, 2023

Trong lịch sử Việt nam, vị hoàng đế nào đã đặt tên nước ta là Đại Việt? Đáp: Lý Thánh Tông hoàng đế

Trong lịch sử Việt nam, vị hoàng đế nào đã đặt tên nước ta là Đại Việt?

Đáp: Lý Thánh Tông hoàng đế