Tháng Ba 24, 2023

Vì sao khi mổ thức ăn, gà mái nuốt cả đá mạt và đá nhỏ? Đáp: Vì đá giúp xay nhuyễn thức ăn trong dạ dày của chúng.

Vì sao khi mổ thức ăn, gà mái nuốt cả đá mạt và đá nhỏ?

Đáp: Vì đá giúp xay nhuyễn thức ăn trong dạ dày của chúng.