Tháng Ba 31, 2023

Tư thế của người tù khi đối diện với hoàn cảnh chuyển lao khắc nghiệt (Giải đi sớm) là: Ngại ngần Chấp nhận, thụ động Sẵn sàng đón nhận thử thách bằng một tư thế kiên cường, không nao núng.

Tư thế của người tù khi đối diện với hoàn cảnh chuyển lao khắc nghiệt (Giải đi sớm) là:

  • Ngại ngần
  • Chấp nhận, thụ động
  • Sẵn sàng đón nhận thử thách bằng một tư thế kiên cường, không nao núng.