Tháng Ba 21, 2023

Trước khi chết, chị còn nhìn thẳng vào các họng súng đang nhằm vào mình mà hô lớn: “Việt nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!”. Chị là ai? Đáp: Võ Thị Sáu

Trước khi chết, chị còn nhìn thẳng vào các họng súng đang nhằm vào mình mà hô lớn: “Việt nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!”. Chị là ai?

Đáp: Võ Thị Sáu