Tháng Ba 24, 2023

Trung thu trăng sánh như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng Sẵn đây Bác viết mấy dòng Gủi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương. Đoạn thơ trên được Bác Hồ viết vào năm nào? Đáp: Năm 1951

Trung thu trăng sánh như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sẵn đây Bác viết mấy dòng

Gủi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

Đoạn thơ trên được Bác Hồ viết vào năm nào?

Đáp: Năm 1951