Tháng Ba 21, 2023

Con sông đục nhất thế giới? Đáp: Là con sông Hoàng Hà ở Trung Quốc (Nó mang phù sa nhiều đến nổi ta có thể lấy ra mà xây một bức tường đồ sộ cao 40m và rộng 6m vòng quanh thế giới)

Con sông đục nhất thế giới?

Đáp: Là con sông Hoàng Hà ở Trung Quốc (Nó mang phù sa nhiều đến nổi ta có thể lấy ra mà xây một bức tường đồ sộ cao 40m và rộng 6m vòng quanh thế giới)