Tháng Ba 21, 2023

Tên gọi của đội TNTP HCM khi mới thành lập? Đáp: “Đội Nhi đồng cứu quốc”

Tên gọi của đội TNTP HCM khi mới thành lập?

Đáp: “Đội Nhi đồng cứu quốc”