Tháng Ba 21, 2023

Trong lịch sử VN, vị hoàng đế nào đã đổi tên nước là Đại Việt? à Đó là Lý Thánh Tông hoàng đế, người có đầu óc tự cường dân tộc, đã đặt nước là Đại Việt với hoài bão xây dựng 1 quốc gia hùng mạnh năm 1054.

Trong lịch sử VN, vị hoàng đế nào đã đổi tên nước là Đại Việt?

à Đó là Lý Thánh Tông hoàng đế, người có đầu óc tự cường dân tộc, đã đặt nước là Đại Việt với hoài bão xây dựng 1 quốc gia hùng mạnh năm 1054.