Tháng Mười Hai 6, 2023

Trong kháng chiến chống Mỹ, có một thanh niên xung phong là người đầu tiên tìm ra cách phá bom nổ chậm. Anh được bầu chọn là chiến sĩ thi đua xuất sắc, dự đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (01/1967). Người đó là ai? Lê Viết Lân Hồ văn Mên Cao Thắng Cù Chính Lan

Trong kháng chiến chống Mỹ, có một thanh niên xung phong là người đầu tiên tìm ra cách phá bom nổ chậm. Anh được bầu chọn là chiến sĩ thi đua xuất sắc, dự đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (01/1967). Người đó là ai?

  • Lê Viết Lân
  • Hồ văn Mên
  • Cao Thắng
  • Cù Chính Lan