Tháng Chín 21, 2023

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có hai ca khúc sáng tác vào hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Tên tựa mỗi ca khúc đều có hai từ – từ thứ nhất trái nghĩa, từ thứ hai đồng nghĩa. Em hãy cho biết đó là hai ca khúc nào và hãy cho biết một trong hai bài hát đã được chọn là bài ca chính thức của tổ chức thanh niên nào, đó là bài gì? Lên Đàng và Xuống đường Lên Đàng là bài ca chính thức (Hội ca) của Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam.

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có hai ca khúc sáng tác vào hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Tên tựa mỗi ca khúc đều có hai từ – từ thứ nhất trái nghĩa, từ thứ hai đồng nghĩa. Em hãy cho biết đó là hai ca khúc nào và hãy cho biết một trong hai bài hát đã được chọn là bài ca chính thức của tổ chức thanh niên nào, đó là bài gì?

Lên Đàng và Xuống đường

Lên Đàng là bài ca chính thức (Hội ca) của Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam.