Tháng Chín 27, 2023

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ có rất nhiều tên. Bạn hãy sắp xếp đúng trình tự thời gian các tên gọi sau đây của Bác? Nguyễn Sinh Cung (1890) Nguyễn Tất Thành (1901) Nguyễn Ái Quốc (1919) Nguyễn Văn Ba (1911) Hồ Chí Minh (1942) c đổi d

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ có rất nhiều tên. Bạn hãy sắp xếp đúng trình tự thời gian các tên gọi sau đây của Bác?

  • Nguyễn Sinh Cung (1890)
  • Nguyễn Tất Thành (1901)
  • Nguyễn Ái Quốc (1919)
  • Nguyễn Văn Ba (1911)
  • Hồ Chí Minh (1942)

c đổi d