Tháng Tư 19, 2024

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, có một ngôi nhà có hầm bí mật được dùng làm nơi cất giấu vũ khí để quân ta tiến công dinh Độc Lập – cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Ngôi nhà có địa chỉ: 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 122/351 Ngô Gia Tự, Quận 10 51/10/14 Cao Thắng, Quận 3 88 Lê Lợi, Quận 1

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, có một ngôi nhà có hầm bí mật được dùng làm nơi cất giấu vũ khí để quân ta tiến công dinh Độc Lập – cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Ngôi nhà có địa chỉ:

  • 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
  • 122/351 Ngô Gia Tự, Quận 10
  • 51/10/14 Cao Thắng, Quận 3
  • 88 Lê Lợi, Quận 1