Tháng Ba 31, 2023

Trong bài hát “ Kiên Giang quê em” của nhạc sỹ Trương Quang Lục có 4 từ được trích trong 2 câu thơ rất quen thuộc đối với nhân dân Kiên Giang. Bạn hãy cho biết đó là 4 từ gì? Được trích trong 2 câu thơ nào, của ai? Ý nghĩa của 2 câu thơ đó? Đáp: “ Kiếm bạc …quỷ thần” Trích: Hỏa Hồng nhật tảo quanh thiên địa, Kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Của nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi chiến công của Anh Hùng Nguyễn Trung Trực.

Trong bài hát “ Kiên Giang quê em” của nhạc sỹ Trương Quang Lục có 4 từ được trích trong 2 câu thơ rất quen thuộc đối với nhân dân Kiên Giang.

Bạn hãy cho biết đó là 4 từ gì? Được trích trong 2 câu thơ nào, của ai? Ý nghĩa của 2 câu thơ đó?

Đáp: “ Kiếm bạc …quỷ thần”

Trích: Hỏa Hồng nhật tảo quanh thiên địa,

Kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần.

Của nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi chiến công của Anh Hùng Nguyễn Trung Trực.