Tháng Tư 2, 2023

Bạn hãy tìm một từ không cùng nhóm? a. Cố Đô Huế. b. Vịnh Hạ Long. c. Thánh địa Mỹ Sơn. d. Phố cổ Hội An. Đáp: b (chưa phải là di sản văn hóa thế giới).

Bạn hãy tìm một từ không cùng nhóm?

a. Cố Đô Huế.

b. Vịnh Hạ Long.

c. Thánh địa Mỹ Sơn.

d. Phố cổ Hội An.

Đáp: b (chưa phải là di sản văn hóa thế giới).