Tháng Ba 21, 2023

Nhà tù Phú Quốc thời Mỹ ngụy còn có tên khác là gì? Đáp: Nhà Lao cây dừa.

Nhà tù Phú Quốc thời Mỹ ngụy còn có tên khác là gì?

Đáp: Nhà Lao cây dừa.