Tháng Ba 29, 2023

Trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ biết việc làm quan là “vào lồng”, nhưng vì sao ông vẫn ra làm quan? Vì muốn thách thức giới quan lại Vì muốn thể hiện tài năng và hoài bão Vì danh giá của gia đình, dòng họ Vì yêu mến nhân dân lao động

Trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ biết việc làm quan là “vào lồng”, nhưng vì sao ông vẫn ra làm quan?

  • Vì muốn thách thức giới quan lại
  • Vì muốn thể hiện tài năng và hoài bão
  • Vì danh giá của gia đình, dòng họ
  • Vì yêu mến nhân dân lao động