Tháng Ba 24, 2023

“… Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu…” được Bác Hồ viết trong tập tài liệu nào? Lời kêu gọi chống nạn thất học 10/1945 Gửi các cháu nhi đồng cả nước 9/1947 Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 9/1945 Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP Việt nam 5/1961

“… Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu…” được Bác Hồ viết trong tập tài liệu nào?

  • Lời kêu gọi chống nạn thất học 10/1945
  • Gửi các cháu nhi đồng cả nước 9/1947
  • Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 9/1945
  • Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP Việt nam 5/1961