Tháng Ba 5, 2024

Hỏa Hồng nhật tảo oanh thiên địa Kiếm bạt Kiên Giang khốc qủy thần” Hãy cho biết 2 câu thơ trên ca ngợi người anh hùng nào của nước ta? Tác giả 2 câu thơ đó là ai? Đáp: Nguyễn Trung Trực – Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Hỏa Hồng nhật tảo oanh thiên địa

Kiếm bạt Kiên Giang khốc qủy thần”

Hãy cho biết 2 câu thơ trên ca ngợi người anh hùng nào của nước ta? Tác giả 2 câu thơ đó là ai?

Đáp: Nguyễn Trung Trực – Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt