Tháng Tư 16, 2024

Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2000 tên địch gồm đủ binh chủng, có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113. Hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào? Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre Huyện Bến Lức, tỉnh Long An Huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2000 tên địch gồm đủ binh chủng, có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113. Hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào?

  • Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
  • Huyện Bến Lức, tỉnh Long An
  • Huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long