Tháng Ba 21, 2023

Trong đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967, có 6 thiếu nhi được về dự, trong đó có 1 bạn cụt tay vẫn phấn đấu học giỏi. Người đó là ai? Đáp: Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)

Trong đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967, có 6 thiếu nhi được về dự, trong đó có 1 bạn cụt tay vẫn phấn đấu học giỏi. Người đó là ai?

Đáp: Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)