Tháng Tư 19, 2024

Trên trời có ông sao Thần Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm Hãy cho biết sao “thần” ở đây là sao gì? Đáp: Chòm sao Thần Nông

Trên trời có ông sao Thần

Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm

Hãy cho biết sao “thần” ở đây là sao gì?

Đáp: Chòm sao Thần Nông