Tháng Ba 1, 2024

Để nhận ra một âm thanh, chúng ta có lỗ tai; Hãy cho biết ở loài nhện chúng nhận biết những chấn động (âm thanh) của môi trường bằng bộ phận gì của cơ thể? Đáp: Ở loài nhện, lớp lông mịn và rất nhiều khe nhỏ trên thân chúng là một loại thính giác đặc biệt giúp chúng nắm bắt được những chấn động của môi trường. (Nhện có thể nghe được cả những hạ âm với tần số dưới 20Hz, là tần số mà tai người không nghe được)

Để nhận ra một âm thanh, chúng ta có lỗ tai; Hãy cho biết ở loài nhện chúng nhận biết những chấn động (âm thanh) của môi trường bằng bộ phận gì của cơ thể?

Đáp: Ở loài nhện, lớp lông mịn và rất nhiều khe nhỏ trên thân chúng là một loại thính giác đặc biệt giúp chúng nắm bắt được những chấn động của môi trường.

(Nhện có thể nghe được cả những hạ âm với tần số dưới 20Hz, là tần số mà tai người không nghe được)