Tháng Ba 21, 2023

Hiện nay có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương trong nước ta? Đáp: Có 5 thành phố: Hà nội; Hải phòng; Đà nẵng; Cần thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương trong nước ta?

Đáp: Có 5 thành phố: Hà nội; Hải phòng; Đà nẵng; Cần thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh