Tháng Ba 31, 2023

Trẻ em có quyền có họ tên và có quốc tịch từ khi nào? à … từ khi mới ra đời (trong vòng 30 ngày khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hợc người thân phải đi làm giấy khai sinh cho trẻ).

Trẻ em có quyền có họ tên và có quốc tịch từ khi nào?

à … từ khi mới ra đời (trong vòng 30 ngày khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hợc người thân phải đi làm giấy khai sinh cho trẻ).