Tháng Ba 21, 2023

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng gì? à Huân chương sao vàng.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng gì?

à Huân chương sao vàng.