Tháng Tư 2, 2023

Hãy điền vào chỗ trống câu ca dao sau cho chọn nghĩa: Có chàng Công tráng họ Đinh Dựng lũy……chống đánh giặc tây Có mưu dũng lược ai tày Chẳng quên đêm ngày vì nước lo toan. à Ba Đình (Lũy Ba Đình, 1 căn cứ chống Pháp của nghĩa quân cần vương dưới sự chỉ huy của Đinh Công Tráng).

Hãy điền vào chỗ trống câu ca dao sau cho chọn nghĩa:

Có chàng Công tráng họ Đinh

Dựng lũy……chống đánh giặc tây

Có mưu dũng lược ai tày

Chẳng quên đêm ngày vì nước lo toan.

à Ba Đình (Lũy Ba Đình, 1 căn cứ chống Pháp của nghĩa quân cần vương dưới sự chỉ huy của Đinh Công Tráng).