Tháng Bảy 7, 2022

Tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:

Tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:

A. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

B. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, ban cán sự đảng.

C. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng đoàn.

D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận.

Chọn đáp án là A