Tháng Ba 21, 2023

Theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên” thì Bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, tỏi, chanh, hành, bưởi dùng để làm gì? Đáp: Dùng để chữa cơn sốt.

Theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên” thì Bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, tỏi, chanh, hành, bưởi dùng để làm gì?

Đáp: Dùng để chữa cơn sốt.