Tháng Mười Một 30, 2023

Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là: Đội viên đeo khăn quàng đỏ Quy định tuổi đội viên Ban hành Điều lệ Đội Cả a, b, c đều đúng.

Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là:

  • Đội viên đeo khăn quàng đỏ
  • Quy định tuổi đội viên
  • Ban hành Điều lệ Đội
  • Cả a, b, c đều đúng.