Tháng Ba 5, 2024

Lựa chọn đội viên Đội TNTP HCM làm phụ trách Sao theo các tiêu chuẩn? Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực trung bình, mạnh dạn ham học hỏi. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực khá, mạnh dạn ham học hỏi. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực trung bình, hiểu tâm lý nhi đồng. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực khá, hiểu tâm lý nhi đồng.

Lựa chọn đội viên Đội TNTP HCM làm phụ trách Sao theo các tiêu chuẩn?

  • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực trung bình, mạnh dạn ham học hỏi.
  • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực khá, mạnh dạn ham học hỏi.
  • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực trung bình, hiểu tâm lý nhi đồng.
  • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực khá, hiểu tâm lý nhi đồng.