Tháng Ba 5, 2024

Tên thủ đô Sofia của Bulgari trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là: Hoa hồng Thông thái Thủ đô Dũng cảm

Tên thủ đô Sofia của Bulgari trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là:

  • Hoa hồng
  • Thông thái
  • Thủ đô
  • Dũng cảm