Tháng Ba 3, 2024

Tên một sự kiện mà đế quốc Mỹ dựng nên để lấy cớ đỗ quân ào ạt xâm lược nước ta? à Vịnh Bắc Bộ.

Tên một sự kiện mà đế quốc Mỹ dựng nên để lấy cớ đỗ quân ào ạt xâm lược nước ta?

à Vịnh Bắc Bộ.