Tháng Ba 31, 2023

Tên gọi: “những chú lính chì dũng cảm” là của đội tuyển bóng đá nào? Đáp: Đan Mạch

Tên gọi: “những chú lính chì dũng cảm” là của đội tuyển bóng đá nào?

Đáp: Đan Mạch