Tháng Ba 21, 2023

Cho biết kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam là ngày nào? Đáp: 21/6 hàng năm.

Cho biết kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam là ngày nào?

Đáp: 21/6 hàng năm.