Tháng Ba 24, 2023

Tên gọi của Thăng Long trước khi vua Lê Thái Tổ dời đô. Đáp: Đại La.

Tên gọi của Thăng Long trước khi vua Lê Thái Tổ dời đô.

Đáp: Đại La.