Tháng Mười Hai 8, 2022

Tên của anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù” ? Lê Mã Lương

Tên của anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù” ?

Lê Mã Lương