Tháng Ba 31, 2023

Tại đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi được về dự, trong đó có một bạn cụt hai tay vẫn phấn học giỏi. Đó là ai? Lý Thị Nì Trần Thị Vệ Hoa Xuân Tứ

Tại đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi được về dự, trong đó có một bạn cụt hai tay vẫn phấn học giỏi. Đó là ai?

  • Lý Thị Nì
  • Trần Thị Vệ
  • Hoa Xuân Tứ