Tháng Chín 21, 2023

Sáng 26/02/2005, tại trung tâm thương mại Rạch Giá tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức lễ ra quân “Tháng Thanh niên 2005”. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chia thành ba cánh quân thực hiện các nội dung của Tháng thanh niên, đó là: Vệ sinh môi trường Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông Hiến máu nhân đạo Cả a, b, c đều đúng.

Sáng 26/02/2005, tại trung tâm thương mại Rạch Giá tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức lễ ra quân “Tháng Thanh niên 2005”. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chia thành ba cánh quân thực hiện các nội dung của Tháng thanh niên, đó là:

  • Vệ sinh môi trường
  • Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông
  • Hiến máu nhân đạo
  • Cả a, b, c đều đúng.