Tháng Ba 21, 2023

Phẩm chất nào sau đây làm nổi bật chân dung tinh thần của HCM trong Nhật ký trong tù? Tinh thần kiên cường bất khuất Tâm hồn yêu thương mênh mông Phong thái ung dung, chủ động Lạc quan Tất cả các phẩm chất trên

Phẩm chất nào sau đây làm nổi bật chân dung tinh thần của HCM trong Nhật ký trong tù?

  • Tinh thần kiên cường bất khuất
  • Tâm hồn yêu thương mênh mông
  • Phong thái ung dung, chủ động
  • Lạc quan
  • Tất cả các phẩm chất trên