Tháng Mười Một 28, 2021

Oxit cao nhất của nguyên tố hoá học R ( thuộc nhóm A) là R$_{2}$O$_{5}$ .Trong hợp chất khí với hiđro của R thì hiđro chiếm 8,82 % theo khối lượng . Xác định tên nguyên tố R

Oxit cao nhất của nguyên tố hoá học R ( thuộc nhóm A) là R$_{2}$O$_{5}$ .Trong hợp chất khí với hiđro của R thì hiđro chiếm 8,82 % theo khối lượng . Xác định tên nguyên tố R .

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức oxit cao nhất để xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn.

Từ đó viết được công thức hợp chất khí với hiđro.

Từ %H trong công thức hợp chất khí với hidro để xác định nguyên tố R.

Lời giải chi tiết:

Oxit cao nhất của nguyên tố hoá học R ( thuộc nhóm A ) là R$_{2}$O$_{5}$ nên R thuộc nhóm VA.

→ Công thức hợp chất khí với hiđro của RH$_{3}$.

Ta có %H= 3/(R + 3)=8,82/100. Suy ra R=31. R là Photpho (KH: P)