Tháng Ba 21, 2023

Ở nước ta có một khu trung tâm du lịch và nghĩ dưỡng nổi tiếng của Đông Dương, có tiếng vang cả thế giới, còn được mệnh danh là tiểu Paris. Hãy cho biết đó là nơi nào? Do ai tìm ra? Thành phố Đà Lạt – Do bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sỹ – Alexander Yersin tìm ra năm 1893.

Ở nước ta có một khu trung tâm du lịch và nghĩ dưỡng nổi tiếng của Đông Dương, có tiếng vang cả thế giới, còn được mệnh danh là tiểu Paris. Hãy cho biết đó là nơi nào? Do ai tìm ra?

Thành phố Đà Lạt – Do bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sỹ – Alexander Yersin tìm ra năm 1893.