Tháng Ba 21, 2023

Ngoài bản Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc ngày 02/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, khai sinh ra nước VN Dân chủ cộng hòa. Trong lịch sử VN còn có 2 áng văn được xem là bản Tuyên ngôn độc lập. Hãy cho biết đó là 2 áng văn nào? Của ai? Bài “Bình ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi Bài “Nam quốc sơn hà” – Lý Thường Kiệt

Ngoài bản Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc ngày 02/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, khai sinh ra nước VN Dân chủ cộng hòa. Trong lịch sử VN còn có 2 áng văn được xem là bản Tuyên ngôn độc lập. Hãy cho biết đó là 2 áng văn nào? Của ai?

Bài “Bình ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi

Bài “Nam quốc sơn hà” – Lý Thường Kiệt