Tháng Tư 19, 2024

Nhân lễ hội kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội Huân chương phần thưởng cao qúy nhất vì “Đã có nhiều công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Hãy cho biết tên gọi của Huân chương mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội? Huân chương Hồ Chí Minh Huân chương vì sự nghiệp dân tộc Huân chương Sao Vàng Huân chương lao động

Nhân lễ hội kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội Huân chương phần thưởng cao qúy nhất vì “Đã có nhiều công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Hãy cho biết tên gọi của Huân chương mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội?

  • Huân chương Hồ Chí Minh
  • Huân chương vì sự nghiệp dân tộc
  • Huân chương Sao Vàng
  • Huân chương lao động