Tháng Ba 24, 2023

Nhạc sỹ Phong Nhã có 1 bài hát nói lên tình cảm “ Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác”. Đó là bài hát gì?. Đáp: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

Nhạc sỹ Phong Nhã có 1 bài hát nói lên tình cảm “ Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác”. Đó là bài hát gì?.

Đáp: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.