Tháng Tư 2, 2023

Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh” Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào năm nào? Đáp: 25/9/1952.

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh”

Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào năm nào?

Đáp: 25/9/1952.