Tháng Tư 19, 2024

Đại hội Đoàn toàn quốc lần VI, về phần điều lệ, Đại hội nhất trí thông qua bài hát chính thức của Đoàn. Đó là bài hát nào? Tác giả là ai? Đáp: “ Thanh niên làm theo lời Bác” nhạc và lời của Hoàng Hà.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần VI, về phần điều lệ, Đại hội nhất trí thông qua bài hát chính thức của Đoàn. Đó là bài hát nào? Tác giả là ai?

Đáp: “ Thanh niên làm theo lời Bác” nhạc và lời của Hoàng Hà.