Tháng Ba 29, 2023

Hãy nêu 2 chiến dịch lớn mà thắng lợi đã kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân ta?. Đáp: Chiến dịch Điện Biên Phủ – Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Hãy nêu 2 chiến dịch lớn mà thắng lợi đã kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân ta?.

Đáp: Chiến dịch Điện Biên Phủ – Chiến dịch Hồ Chí Minh.