Tháng Tư 19, 2024

Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau: Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm Tô Vĩnh Diện Nguyễn Hoàng Tôn Phan Đình Giót Cù Chính Lan

Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau:

Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm

  • Tô Vĩnh Diện
  • Nguyễn Hoàng Tôn
  • Phan Đình Giót
  • Cù Chính Lan