Tháng Mười Hai 6, 2023

Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau: “Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm” Đáp: Tô Vĩnh Diện

Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau:

Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm”

Đáp: Tô Vĩnh Diện